Regulamin Rezerwacji Online:

  1. System rezerwacji stolików w Restauracji Karkut działa online przez 24 godziny na dobę.
  2. W celu dokonania rezerwacji należy podać dane dotyczące rezerwacji (data, godzina rezerwacji, liczba osób) oraz dane osoby rezerwującej (imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mali).
  3. Dane te są zbierane na potrzeby przeprowadzenia procesu rezerwacji i przesyłania wiadomości handlowych.
  4. Rezerwacji online można dokonać z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.
  5. Rezerwacje z mniejszym wyprzedzeniem czasowym prosimy dokonywać telefonicznie (+48 91 422 00 00, +48 720 422 422).
  6. W celu potwierdzenia rezerwacji przedstawiciel Restauracji Karkut skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
  7. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanego stolika przez 30 minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja.
  8. Prosimy o informację o możliwym późniejszym przybyciu lub o odwołaniu rezerwacji.
  9. Niezależnie od systemu rezerwacji online, w godzinach pracy restauracji przyjmujemy rezerwacje telefonicznie (+48 91 422 00 00, +48 720 422 422).
  10. Rezerwacje online są wyłącznie dla grup maksymalnie 20 osobowych. Chęć rezerwacji stolika dla większej ilości osób proszę dokonywać osobiście lub telefonicznie.
  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa lub osoby trzecie z powodu wystąpienia planowanych lub nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu, w tym w wyniku wszelkich awarii sieci przesyłowych, które uniemożliwiły dokonanie rezerwacji.
  2. Dokładamy starań, żeby system funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzegamy, że w funkcjonowaniu systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac konserwacyjnych.
  3. Nie przewidujemy publikowania informacji o planowanych przerwach w funkcjonowaniu systemu, ale wszelkie bieżące informacje mogą znajdować się na profilu facebookowym Restauracji Karkut.
  4. Restauracja Karkut zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy ponad 50% lokalu jest zarezerwowane w tym samym czasie. Wszelkie informacje dotyczące czasu oczekiwania na dania i dostępności stolika w takim przypadku będą przekazane przez przedstawiciela restauracji telefonicznie. W przypadku, gdy goście będą nalegać na rezerwacje mimo informacji o niedogodnościach, które mogą wystąpić, Restauracja Karkut nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie gości i związane z tym reklamacje.
  5. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu na temat produktów oferowanych przez restaurację Karkut z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bogurodzicy 1. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych prosimy o wiadomość zwrotna o treści: NIE.